NHMT - Neft gəlirləri NHMT -

NEFTDƏN GƏLƏN GƏLİRLƏRİN İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFINDAKI YERİ

NEFTDƏN GƏLƏN GƏLİRLƏRİN İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFINDAKI YERİ: Xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil almaq üçün icra olunan dövlət proqramlarının effektivliyi və şəffaflığı

 

Mündəricat:

 

1.Giriş: İnsan kapitalının dövlətin və fərdlərin inkişafındakı rolu

2. Neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsində dövlət təşəbbüsü

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

Dövlət Neft Fondunun investisiya fəaliyyəti üzrə hesabatlılıq: İnformasiyaların əhatəliliyi baxımından qiymətləndirmə

 

Mündəricat

 

1. Dövlət Neft Fondunun missiyası

2. Fondun investisiya strategiyası

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

SOCAR-ın xarici iqtisadi əlaqələri: şəffaflıq və hesabatlılıq problemləri

 

Mündəricat

 

1. Giriş

2. SOCAR-ın ixrac fəaliyyətilə bağlı məlumatların açıqlığı sahəsində vəziyyət.

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Neft pulları üçün “qırmız işıq”

Xərcləmələri limitləşdirən “büdcə qaydası” 2 illiyə donduruldu

 

Giriş

 

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

SOCAR strukturuna daxil olan idarə və müəssisələrin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsiri üzrə monitorinq hesabatı

Bakı, yanvar 2020-ci il

 

Mündəricat

 

1. Giriş